Bodø Internasjonale Orgelfestival 2020

Orgelfestivalen satser nytt og flyttes til november!
- Kunstnerisk leder i 2020 blir Inger-Lise Ulsrud fra Norges Musikkhøgskole.

BIOF 2019 er nå historie, og vi takker alle artister, frivillige, kursdeltagere, samarbeidspartnere og ikke minst vårt kjære publikum!!

Festvalen som hvert år legges rundt feiringen av Fridthjov Anderssens fødselsdag 26. april, vil i 2020 bli flyttet til november. Vi har gjennom flere år vurdert en flytting av festivalen, da det er utfordrende å ha festival så tett på påskehøgtiden, både publikumsmessig og rent praktisk for arrangør og deltagere. Vi har derfor valgt å sette tankene ut i livet og prøve ut festivalen en annen tid på året.

Nytt av året er også at Inger-Lise Ulsrud fra NMH har sagt ja til å være vår kunstneriske leder! Det er vi veldig glade for og ser fram til godt samarbeid med henne. Datoene for kommende festival blir som følger:

4. - 8- november 2020

Fordelingen av arrangementene vil bli omtrent slik:

  • Torsdag - søndag Konserter samt festivalgudstjeneste
  • Onsdag - Konferanse for orgelpedagoger
  • Onsdag - torsdag Fagdager for kirkemusikere
  • Torsdag - søndag Ungdomskurs
  • Lørdag - Barnas orgelfest

Inger Lise Ulsrud