Ungdomskursets konsert i Hunstad kirke

Kirkemusikksenter Nord arrangerer hvert år kurs for ungdom som ønsker å spille orgel. Målet er å bidra til rekruttering av unge til organist/kantortjeneste. Under BIOF får ungdommene spille sin egen konsert, som i år er lagt til Hunstad kirke.

07.11.20 lørdag kl. 17:00

Gjennom ungdomskurset får deltagerne møte noen av landets kirkemusikere som er sterke identitetsbærere. De blir kjent med kirkens rike salme- og gudstjenestetradisjon, blir kjent med andre på samme alder med samme interesse og de får spille på noen av landets beste orgler.
Dette er ungdommenes egen konsert under BIOF.
Konserten er er et av festivalens desiderte høydepunkter,
og GRATIS FOR ALLE!