w

Ungdomskursets konsert

Ungdommer på kirkemusikkurs spiller konsert på det nye orgelet i Hunstad kirke!
GRATIS

27. april lørdag kl. 17.00
29.03.201913:04 Tove Helen Bakkemo

Kirkemusikksenter Nord arrangerer hvert år kurs for ungdom som ønsker å spille orgel. Målet er å bidra til rekruttering av unge til organist/kantortjeneste Gjennom ungdomskurset får deltagerne møte noen av landets kirkemusikere som er sterke identitetsbærere. De blir kjent med kirkens rike salme- og gudstjenestetradisjon, blir kjent med andre på samme alder med samme interesse og de får spille på noen av landets beste orgler.

Dette er ungdommenes egen konsert under BIOF.
Konserten er er et av festivalens desiderte høydepunkter,
og GRATIS FOR ALLE!