Fridthjov Anderssens Orgelkonkurranse

Bodø Internasjonale Orgelfestival har gleden av å ønske ungdom i alderen 13-20 år velkommen til Fridthjov Anderssens Orgelkonkurranse!

PÅMELDING

Det er mange år siden sist konkurransen ble avholdt. Faktisk så langt tilbake som i 2016! Men nå har vi klart å skaffe til veie nok midler for å få konkurransen opp og stå igjen, og det er vi veldig glade for. 

Om konkurransen:

Fridthjov Anderssen Orgelkonkurranse er en konkurranse for ungdom mellom 13-20 år. Konkurransen har fokus på organisten og komponisten Fridthjov Anderssen. Han ble født 26. april 1876 i Beiarn kommune utenfor Bodø. 

Anderssen hadde et talent som var stort nok til å bringe ham ut i verden. Først til Christiania for 3 års studier ved Musikkonservatoriet, deretter to studieopphold i datidens musikkmetropol: Leipzig – første gang i 1901, senere i 1917. Han fikk undervisning i teori hos en av Franz Liszts elever som var organist i Thomaskirken.

Anderssen komponerte en mengde orgelverk, korverk, sanger og orkesterverk. Han var en markant person i Bodøs kulturliv fra tidlig 1900-tall til sin død i 1937. 

Konkurransen gjennomføres ved at interesserte ungdommer sender inn et videoopptak der de fremfører to verk. Tre av de innsendte bidragene plukkes ut til en finale og disse tre inviteres til orgelfestivalen med reise og opphold dekket. Her spiller de finale for en fagjury på konsert i Rønvik kirke, og juryen gjør sin endelige vurdering. De tre finalistene mottar en pengepremie.

Målet med konkurransen er å inspirere dyktige unge orgelmusikere til å utvikle seg videre fram mot en musikalsk karriere. Både orgelfestivalen og Kirkemusikksenter Nord (som festivalen er underlagt) jobber kontinuerlig med tiltak som skal øke rekrutteringen til kirkemusikeryrket.

 

PRAKTISK INFO

Repertoar: 

2 verk - et verk av J. S. Bach eller annet barokkstykke og et orgelverk av Fridthjov Anderssen.

For påmelding på må deltagerne spille inn lydfiler/video-opptak som leveres inn digitalt. Nærmere informasjon om hvordan dette kan leveres fås ved påmelding.

Konkurransen er åpen for aldersgruppen 13-20 år og deltakerne kan ikke ha påbegynt høyere utdanning innen musikk. Tre finalister blir plukket ut og invitert til finalen etter innsendte opptak. Finalistene får så spille på konsert under festivalen, og juryen gjør sin endelige vurdering.

Påmeldingfrist 1. september.

Finalistene som blir trukket ut får beskjed innen 1. oktober. Reise og opphold dekkes av festivalen.

 

Fagjury:

Kunstneriske leder for BIOF, Hanne Kuhlmann - domkantor ved Vor Frue kirke i København.

Professor i kirkemusikk, Bjørn Andor Drage. 

Domkantor Øystein Jæger, arbeider for tiden med doktorgrad om Fridthjov Anderssen.

 

Konkurransen er støttet av:

Musikkontoret Nord/Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge

Kirkemusikksenter Nord

Bodø kirkelige fellesråd

Bodø Internasjonale Orgelfestival