w

Fridthjov Anderssen og "den norske orgelskolen" i Leipzig

Bodø domkirke - konfirmantsalen:
Foredrag/introduksjon til kveldens konsert v/ prof. Harald Herresthal.
Tema: Leipzig og orgelkomponister
GRATIS

30. april tirsdag kl. 17.00
29.03.201914:01 Tove Helen Bakkemo

Mange orgelkomponister har studert i Leipzig, inkludert vår egen Fridthjov Anderssen. Som innledning til kveldens avslutningskonsert vil Prof. Herresthal holde et foredrag om denne epoken i musikkhistorien.