w

Masterclass med Magne Harry Drågen

Rønvik kirke: BIOF inviterer til masterclass med fokus på salmespill og liturgisk musikk.

29. april mandag kl. 14.00
29.03.201914:28 Tove Helen Bakkemo

OBS! Ny info: pga. av flystreiken er Magne Harry Drågen forhindret fra å komme til Bodø. Trond Hans Farner Kverno har på utrolig kort varsel sagt ja til å overta denne mesterklassen!! Vi er takknemlige og glade :-)

Magne Harry Drågen er invitert til å gi denne mesterklassen, som er et tilbud til studenter og organister som deltar på fagdagene. Det er mulig å være både aktiv og passiv deltager. Du kan melde deg på HER

Velg enten studenttilbudet eller fagdager for kirkemusikere. Kursansvarlig er Kirkemusikksenter Nord