w

Masterclass med Magne Harry Draagen

Rønvik kirke: BIOF inviterer til masterclass med fokus på salmespill og liturgisk musikk.

29. april mandag kl. 14.00
29.03.201914:28 Tove Helen Bakkemo

Magne Harry Draagen er invitert til å gi denne mesterklassen, som er et tilbud til studenter og organister som deltar på fagdagene. Det er mulig å være både aktiv og passiv deltager. Du kan melde deg på HER

Velg enten studenttilbudet eller fagdager for kirkemusikere. Kursansvarlig er Kirkemusikksenter Nord