Faglig program

Det tilbys en rekke kurs under festivalen i regi av Kirkemusikksenter Nord:

Fagdager for kirkemusikere 10. - 11. november
Kirkemusikkurs for ungdom 11. - 14. november
Barnas orgelfest 13. november
Studenter ved kirkemusikkutdanningene får et eget tilbud gjennom hele festivalen

15.10.202114:59 Tove Helen Bakkemo

Her er lenker til info og påmelding, alle kurs:

Fagdager for kirkemusikere

Kirkemusikkurs for ungdom

Barnas orgelfest

Studenttilbud

For mer info om Kirkemusikksenter Nord, besøk www.kin.no