w

Jobs bok

Torsdag 26.april vil Bjørn Sundquist og Bjørn Andor Drage fremføre verket "Job" med musikk av Egil Hovland og tekster fra Jobs bok i Bibelen.

26/04/2018 19:00 Bodø domkirke
Kjøp billetter
08.02.201815:05 Laila Lovise Bjølgerud

Egil Hovland har skapt en helhetlig og organisk sammenheng mellom tekst og musikk. Stilistisk sett er verket en kombinasjon mellom gammelt og nytt tonespråk. For å uttrykke de dramatiske begivenheter benytter Hovland moderne virkemidler. Når verket likevel virker betagende og medrivende på selv relativt uerfarne lyttere, har det flere grunner. Bl.a. oppleves tekst og musikk som en meningsfylt enhet, som et budskap der musikken bare forsterker tekstinnholdet på en fargerik og suggestiv måte.

Egil Hovland klarer å balansere tonale og vakre klanger med tolvtonemusikkens strukturer. Man kan si at dette er hans mest vellykkede verk i så måte, komponisten viser oppfinnsomhet gjennom alle satsene samtidig som det ene temaet er tilstede overalt. Alle skalaens 12 toner brukes altså i verkets hovedtema. Komponisten har skrevet en raffinert orgelmusikk som bl.a. krever at organisten bruker både albuer og fyrstikker (!) for å oppnå den rette klangen.

Tekstene er revidert av Bjørn Sundquist. Siden verket ble skrevet på starten av 1970-årene har Bibelen gjennomgått flere revisjoner. Det var behov for å gjøre endringer i tekstutvalget fra Jobs bok. Sundquist kjenner teksten godt og han har derfor revidert den i henhold til den siste Bibelversjonen på norsk. Også nye tekstavsnitt er tatt mer for å forsterke dramatikken og dybden i Jobs historie, samtidig som verkets opprinnelige struktur er ivaretatt.

Det nye orgelet i Bodø domkirke er et stort og mektig instrument som vil tilføre musikken kraft og spenning. "Job" er et de mest spilte moderne norske orgelverk, det er et verk som fascinerer alle lyttere.

Geir A Jensen/Mediafant

Relaterte artikler