Hanne Kuhlmann - Kunstnerisk leder i 2022 - 2023

Hanne Kuhlmann, domkantor ved Vor Frue Kirke i København

Allerede som 15-åring ble Hanne Kuhlmann opptatt på Det Jydske Musikkonservatorium i Århus. Senere, etter flere års undervisning på konservatoriet av domorganist Anders Riber, oppsøkte hun andre hovedsteder for å utvikle seg videre. Det ble til studieopphold i Paris og London, som opp gjennom 90-tallet gjorde henne til en så dyktig musiker at hun vant flere internasjonale orgelkonkurranser. I København var hun innen da blitt tatt opp i solistklassen på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og studerte hos prof. Hans Fagius.

I 2008 blev hun ansatt som 2. organist i Vor Frue Kirke – Københavns Domkirke. Og fire år senere fikk hun stilling her som domorganist. 

Siden 1990 har Hanne Kuhlmann spilt konserter i Danmark, Sverige, Norge, Finland, England, Holland, Russland, Frankrike, Litauen og Serbia, bl.a. i Nidarosdomen, Finlandia-salen, Westminster Abbey, St. Petersburg Philharmonien, St. Bavo Kerk i Haarlem og Notre Dame-katedralen i Paris.

Kunstnerisk leder Hanne Kuhlmann